Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri (YAŞAM) Sağlık Personeli için Hizmet İçi Eğitim Programı Başladı
12 Haziran 2023

Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri (YAŞAM) Sağlık Personeli için Hizmet İçi Eğitim Programı Başladı.

Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri için görevlendirilen ve evde sağlık hizmetinde görevli olan sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitim programı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Dairesi Başkanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar ile hazırlanmıştır.

Bu eğitim modülü ile yaşlı bireylere yerinde/evinde hizmet sunumunda görevli olan sağlık personelinin, bakım gereksinimleri nedeniyle hizmet sunulan yaşlı bireylere genel yaklaşım ve bireylerin değerlendirilmesinde kullanılan klinik ölçeklere yönelik bilgilendirilme yapılması amaçlanmıştır. Eğitim modülü; 7 dersten oluşmakta olup her bir ders geriatri tıp bilimi alanında uzman olan sağlık profesyonelleri tarafından hazırlanmış ve sunulmuştur.

Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri (YAŞAM) Sağlık Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı

1. Geriatrik Hastaya Yaklaşım,

2. Kırılgan Yaşlı Kavramı, Kırılganlık Değerlendirmesi,

3. Fonksiyonel Değerlendirme,

4. Kognitif Durum Değerlendirilmesi,

5. Psikolojik Değerlendirme, Yaşlıda Depresyon Taraması,

6. Nutrisyon Değerlendirilmesi,

7. Düşme ve Denge Değerlendirilmesi konularından oluşmaktadır.

Eğitim programında ön test ve son test bulunmaktadır. Katılımcının, son testten 60 puan alana kadar sınava sınırsız giriş hakkı bulunmaktadır. Eğitim sonunda başarılı olan katılımcıya Katılım Belgesi verilmektedir.

Eğitime katılım sağlayacak olan tüm sağlık personelimize başarılar dileriz.