Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi
14 Ekim 2020

- 2 . ve 3. Basamak Sağlık Tesislerimizdeki, Anne ve Bebek Sağlığı Kontrol Programları ile ilgili iş ve işlemlerin takibi,

- Web sitesi ile ilgili iş ve işlemler,

- Daire Başkanının verdiği diğer görevler.