Yoğun Bakım ve Yanık Hizmetleri Birimi
17 Temmuz 2018

-Kuruma bağlı sağlık tesislerindeki Yoğun Bakım (erişkin, çocuk, yenidoğan vb.), Yanık, Perinatal hizmet birimlerinin kurulması ve işletilmesinin sağlanmasına yönelik tüm iş ve işlemlerin takibi. 

-Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.