overlay

Onkoloji ve Rop Hizmetleri Birimi

-Kuruma bağlı sağlık tesislerindeki Onkoloji ve ROP hizmet birimlerinin kurulması ve işletilmesinin sağlanmasına yönelik tüm iş ve işlemlerin takibi.
-Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.