Hastane Hizmetleri ve Tescil Birimi
10 Eylül 2019


-Sağlık tesisleri ve benzeri sağlık kuruluşlarını planlamaya uygun olarak kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak,

-Hastanelerin personel, tıbbi cihaz ve donanım ihtiyaçlarının tespiti, temini ve tahsisi konusundaki çalışmalara destek vermek.

-Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin ilgili birimlerinin birlikte kullanılması ve işbirliğine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.