overlay

Koordinasyon Birimi

- Birimler arası koordinasyon gerektiren iş ve işlemler,

- Daire içi ve daire ile ilgili iş ve işlemler,

- Daire Başkanının verdiği diğer görevler.