Üyte, Genetik, El Cerrahisi Birimi
17 Temmuz 2018

-Kuruma bağlı sağlık tesislerindeki Üyte, Genetik, El Cerrahisi hizmet birimlerinin kurulması ve işletilmesinin sağlanmasına yönelik tüm iş ve işlemlerin takibi.

-Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.