Ruh Sağlığı Birimi
17 Temmuz 2018

- Toplum Temelli Ruh Sağlığı (TRSM ve genel psikiyatri) ile ilgili iş ve işlemler,

- AMATEM, ÇEMATEM ve denetimli serbestlik kapsamındaki hizmetler ile ilgili iş ve işlemler,

- Çocuk psikiyatrisi, ÇİM ve Otizim Merkezi ile ilgili iş ve işlemler,

- Adli psikiyatri,

- Daire Başkanının verdiği diğer görevler.