overlay

Kalp Merkezi, Organ Nakli ve Diyaliz Merkezi Birimi

-Kuruma bağlı sağlık tesislerindeki “Kalp Merkezi, Organ Nakli ve Diyaliz” hizmet birimlerinin kurulması ve işletilmesine yönelik tüm iş ve işlemlerin takibi.
-Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.