Genel Müdürlüğümüz Koordinasyonunda 12.01.2022 tarihinde Evde Sağlık ve Sosyal Destek ile Bakım Hizmetleri Politika Çalıştayının II. Bölümü Gerçekleştirildi
13 Ocak 2022

T.C. Cumhurbaşkanlığı On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) ve 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında sağlık ile ilgili başlıklarda belirlenen üst politikalar doğrultusunda; evde sağlık hizmeti uygulamasının erişilebilir ve etkin olmasının sağlanmasına yönelik faaliyetler yer almaktadır. Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda yürütülen Evde Sağlık Hizmetlerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi, uygulamanın geliştirilmesi ve kurumlar arası eşgüdümün sağlanması amacıyla Evde Sağlık ve Evde Sosyal Bakım ile Destek Hizmetleri Politika Çalıştayı II. Bölüm toplantısı 12.01.2022 tarihinde Bakanlığımız Bilkent yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir.

Evde sağlık ve sosyal bakım ile destek hizmetleri birbirini tamamlayan sistemler olup bütünleşik hizmet sunulmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Toplantıya, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü yetkilileri çalıştaya katılım sağlamıştır.


  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.JPG