Evde Sağlık ve Evde Sosyal Bakım ile Destek Hizmetleri Politika Çalıştayı I. Bölümü Genel Müdürlüğümüz Koordinasyonunda Gerçekleştirildi
27 Mart 2022

Evde Sağlık ve Evde Sosyal Bakım ile Destek Hizmetleri Politika Çalıştayı I. Bölümü Genel Müdürlüğümüz Koordinasyonunda Gerçekleştirildi.jpg

T.C. Cumhurbaşkanlığı On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) ve 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında sağlık ile ilgili başlıklarda belirlenen üst politikalar doğrultusunda; evde sağlık hizmeti uygulamasının erişilebilir ve etkin olmasının sağlanmasına yönelik faaliyetler yer almaktadır. Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda yürütülen Evde Sağlık Hizmetlerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi, uygulamanın geliştirilmesi ve kurumlar arası eşgüdümün sağlanması amacıyla Evde Sağlık ve Evde Sosyal Bakım ile Destek Hizmetleri Politika Çalıştayı I. Bölümü olan “Koordinasyon Toplantısı” Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yetkilerinin katılımı ile 04.01.2022 tarihinde Bakanlığımız Bilkent yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir. Evde Sağlık ve Evde Sosyal Bakım ile Destek Hizmetleri Politika Çalıştayı II. Bölümünün ise 2022 Ocak ayı içerisinde Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda gerçekleşmesi planlanmaktadır.

Evde sağlık hizmetlerine ihtiyacı olan vatandaşlarımız, 444 38 33 (444 EVDE) numaralı Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezine başvuru yaparak 81 İl Sağlık Müdürlüğü uhdesinde oluşturulan Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezlerimiz tarafından evde sağlık ihtiyaçları kapsamında değerlendirilmekte ve hizmete ulaşabilmeleri sağlanmaktadır. Evde sağlık ve sosyal bakım ile destek hizmetleri birbirini tamamlayan sistemler olup entegre olarak sunulmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

  • 01.png
  • 02.png
  • 03.png