Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) İl Koordinasyon Kurulu Çalışma Rehberi
17 Haziran 2021

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Bakanlığımız ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın faydalanıcısı olduğu “Ruhsal Engelli Bireylere Yönelik Sosyal İçerme” Projesi 25.7.2018 tarihli proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından başlamıştır. Projenin Türkiye’nin nitelikli toplum temelli destek hizmetlerinin sağlanması yoluyla ruhsal engelli bireylerin sosyal içermesi yönündeki faaliyetine katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında Toplum Ruh Sağlığı Merkezi(TRSM)  İl Koordinasyon Kurulu Çalışma Rehberi hazırlanmıştır. Bu yeni rehberin kullanılarak il düzeyinde tanıtımının yapılması için TRSM bulunan illerde online toplantılar düzenlenmesi planlanmış olup toplantıların programı ve bağlantı linkleri İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilmiştir.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi(TRSM)  İl Koordinasyon Kurulu Çalışma Rehberi için tıklayınız.