Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi Erişkin Kalp Merkezi Hizmet Sunumuna Başlamıştır.
17 Mart 2020

Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi Erişkin Kalp Merkezi (koroner anjiyografi + açık kalp cerrahisi) hizmet vermeye başlamıştır. 

  • kalp merkezi1.jpeg
  • kalp merkezi10.jpeg
  • kalp merkezi11.jpeg
  • kalp merkezi12.jpeg
  • kalp merkezi14.jpeg