DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ KALİTEHAKLAR UZAKTAN EĞİTİMİ
06 Mart 2020


Avrupa Birliği tarafından finanse edilen,  Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen Bakanlığımız ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın faydalanıcısı olduğu “Ruhsal Engelli Bireylere Yönelik Sosyal İçerme” Projesi 25.7.2018 tarihli proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından başlamıştır. Ruhsal Engelli Bireylere Yönelik Sosyal İçerme” projesi kapsamında ruh sağlığı ve insan haklarıyla ilgili uzaktan eğitim platformu oluşturulmuştur.

            KaliteHaklar uzaktan eğitim platformunun Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerine duyurulması önem arz etmektedir.

 

Dünya Sağlık Örgütü KaliteHaklar Uzaktan Eğitimi Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü'nün KaliteHaklar girişimin bir parçası olarak hazırlanan ruh sağlığı ve insan haklarıyla ilgili uzaktan eğitim platformu  psikososyal, zihinsel ve bilişsel engellilikleri olan bireylerin yüksek kaliteli bakım ve diğer haklarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Eğitime www.kalitehaklar.com adresinden erişim sağlanmaktadır.

KaliteHaklar Uzaktan Eğitim Platformunda Hangi Konular Bulunmaktadır?

Uzaktan eğitim platformu, engellilerin sahip olduğu hakların teşvik edilmesi, uygulanması amacıyla “ Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme” temelinde hazırlanmıştır.

Eğitim Modüllerinde;

  • İnsan hakları

  • Ruh sağlığında insan hakları

  • Hizmetlerde kanuni ehliyet hakkının korunması

  • Şiddet ve istismarın önlenmesi

  • Hizmet ortamının iyileştirilmesi

  • Hizmetlerde sağlık ve iyileşme hakkının sağlanması konuları yer almaktadır.

KaliteHaklar Uzaktan Eğitim Platformundan Kimler Yararlanabilir?

Eğitim platformundan toplumun tüm kesimleri yararlanabilir. Ruhsal Engelli gruplarla çalışan kişiler, psikososyal, zihinsel ve bilişsel engellilikleri olan bireyler, aileler ve ilgili kuruluşlara yönelik hazırlanmıştır.

Eğitimin tüm modüllerini tamamlayan kişilere Dünya Sağlık Örgütü KaliteHaklar eğitimine katıldığına dair sertifika verilmektedir.

Daha fazla bilgi ve kayıt için

www.kalitehaklar.com

Twitter: https://www.twitter.com/kalitehaklar

Instagram: https://www.instagram.com/kalitehaklar/

Facebook: https://www.facebook.com/KaliteHaklar