Ruhsal Engelli Bireyler için Sosyal İçerme Projesi Yıllık Konferansı
06 Mart 2020

Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından finanse edilen, Sağlık Bakanlığı ve Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürütülen "Ruhsal Engelli Bireyler için Sosyal İçerme Projesi ",sağlık ve sosyal hizmetleri kapsamında ruh sağlığı hizmetlerinin kalitesini arttırmak üzere Türkiye Cumhuriyeti' nin strateji ve politika taahhütlerini yerine getirmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Proje uluslararası iyi uygulamalar, rehberler ve araştırma sonuçları doğrultusunda ruh sağlığı hizmetlerinde kalitenin arttırılması gündeminde katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda; Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp MEŞE' nin de katılım sağladığı, Ruhsal Engelli Bireyler için Sosyal İçerme Projesi,Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Kalitenin Artırılması Yıllık Konferansına (9-10 Aralık 2019), Genel Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Uzm. Dr. Pınar KOÇATAKAN' da  Türkiye’de Kalite-Haklar Genel Değerlendirmesi başlıklı oturuma moderatör olarak katılım sağlamıştır.

  • ruh sağlığı aralık ayı 2.jpeg
  • ruh sağlığı aralık ayı.jpeg