Yoğun Bakım Tebliği Değişikliği Çalışması
06 Mart 2020

20.07.2011  tarih  ve  28000  sayılı  Resmi   Gazetede    yayımlanarak   yürürlüğe     giren “Yataklı  Sağlık  Tesislerinde  Yoğun  Bakım Hizmetlerinin  Uygulama  Usul  ve  Esasları Hakkında Tebliğ” değişikliğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan toplantılardan ikincisi 22.10.2019 Salı günü saat 15:00 de Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi 4 Nolu Toplantı Salonu’nda Daire Başkanımız Uzm.Dr.Pınar KOÇATAKAN Başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya;

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr.Akın KAYA ve Prof Dr. Defne ALTINTAŞ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Seval İZDEŞ, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr.Arzu TOPELİ, Ankara Şehir Hastanesi’nden Prof.Dr. Levent YAMANEL, Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr.Jale ÇELİK, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr.Melda TÜRKOĞLU, Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığı’ndan Sevil DENER ve Yoğun Bakım ve Yanık Hizmetleri Birimi Sorumlusu Metin KARABİBER katılmıştır.

  • 2.jpeg
  • 3.jpeg
  • 4.jpeg
  • 6.jpeg