Gebelikte ve Peripartum Dönemde Akut Başlangıçlı Hipertansiyon Müdahalesinde Kullanılan IV HİDRALİZİN ve IV LABETALOL İlaçlarının Temini Hakkında Oluşturulan Algoritma Şeması

27 Kasım 2018