overlay

Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarlar ile Madde Bağımlılığı Teşhis ve Tedavi Merkezlerinde4ki Tıbbi Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge