Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018

Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi


- Diyabet, Obezite ve diğer Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Kontrol Programları ile ilgili iş ve işlemler,

- Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları ile ilgili iş ve işlemler,

- Anne ve Bebek Sağlığı Kontrol Programları ile ilgili iş ve işlemler,

- Geleneksel, Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları ile ilgili iş ve işlemler,

- Daire Başkanının verdiği diğer görevler.

Paylaş