e-Rapor/e-Doğum Raporları Bileşeni
20 Kasım 2021


Sağlık kuruluşlarında oluşturulan doğum bildirim formlarının, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile elektronik ortamda paylaşılarak, vatandaşın başvurusuna gerek kalmaksızın kimlik kartlarının nüfus müdürlüklerince oluşturulması için; Bakanlığımızın ilgili birimlerince hazırlanan, Doğum Raporu ve Doğum Bildirim Formu, formatlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

e-Rapor_e-Doğum Rapo_Ek_961b9088-4bdb-4863-8dc6-7f21f638e155.pdf
e-Rapor_e-Doğum Rapo_Ek_88ec04e8-8ec4-4118-a151-94af4df5bb7f.pdf