Koordinasyon Birimi Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018

Koordinasyon Birimi


- Birimler arası koordinasyon gerektiren iş ve işlemler,

- Daire içi ve daire ile ilgili iş ve işlemler,

- Web sitesi ile ilgili iş ve işlemler,

- Daire Başkanının verdiği diğer görevler.

Paylaş